Ieškome direktoriaus pavaduotojo(-os) ugdymui

 • Paskelbė : Direktorė Direktorė
 • Paskelbta: 2023-07-31
 • Kategorija: Kvietimai

Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įdarbins direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo.

Direktoriaus pavaduotojo(-os) ugdymui pareigybės aprašymas:

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;
  2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;
 5. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 6. mokėti lenkų bei rusų kalbas. Gebėti sklandžiai žodžiu bei raštu dėstyti mintis lenkų bei rusų kalbomis;
 7. ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 9. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 10. puikios komunikavimo kompetencijos;
 11. būti iniciatyviam, tolerantiškam, atviram naujovėms;
 12. direktoriaus pavaduotoja (-as) ugdymui negali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2–7 punktuose išvardintus atvejus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti el. paštu rastine@antakalniopradine.vilnius.lm.lt iki 2023-08-18 d.:

 1. prašymas dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Siūlome:  geras darbo sąlygas, asmenybės bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Darbo laikas: 8.00 – 16.30

Adresas: Šilo g. 15, Vilnius

Atlyginimas (bruto):

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo (metais): nuo 1599,6 iki 2585,4 Eur

Skelbimo publikavimo data:  2023-08-01

Skelbimo galiojimo data: 2023-08-18

Kontaktinė informacija: tel. 8 698 37877, el. p. rastine@antakalniopradine.vilnius.lm.lt

 

Dokumentus teikti iki 2023-08-18 d. el. paštu rastine@antakalniopradine.vilnius.lm.lt.

Kiekvienas kandidatas asmeniškai bus pakviestas į pokalbį š.m. rugpjūčio 23 arba 25 dieną.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos