Misija, vizija, filosofija, vertybės

Misija – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą. Suteikti kiekvienam mokiniui kokybišką ugdymo(si) paslaugą. Užtikrinti kiekvienam prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius bei saviraiškos poreikius glaudžiai bendradarbiauti su bendruomene ir partneriais. Pažadinti kiekviename smalsumą, padėti patirti mokymosi sėkmę ir atradimų džiaugsmą.

Vizija – smalsios ir laimingos asmenybės mokykla.

Tai atvira pokyčiams bei nuolat besimokanti organizacija, besiremianti partneryste, užtikrinanti kiekvieno mokinio saviraišką, individualią ugdymo(si) pasiekimų bei nuolatinę ugdymo(si) pažangą, orientuota į tyrinėjantį, eksperimentuojantį, atrandantį ir išrandantį, kuriantį, bendradarbiaujantį mokymą(si).

Tai demokratinė mokykla, grindžianti ugdymą(si) humanistinėmis vertybėmis, siekianti prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Filosofija – „Pasakyk man – ir aš pamiršiu, mokyk mane – ir aš įsiminsiu, įtrauk mane – ir aš išmoksiu.“ Bendžaminas Franklinas

Vertybės

 1. Pagarba – žmogui, tradicijoms.
 2. Tolerancija – pakantumas, mandagumas, pripažinimas, lygybė.
 3. Bendradarbiavimas – bendruomenės susitelkimas.
 4. Profesionalumas – nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, inovacijų diegimas.
 5. Atsakomybė – darbuotojų, tėvų, mokinių įsipareigojimai.
 6. Smalsumas – atvirumas pasauliui, naujoms žinioms ir potyriams.
 7. Kūrybiškumas – naujų idėjų kūrimas, originalus mąstymas, džiaugsmo patyrimas.
 8. Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos puoselėjimas.
 9. Pilietiškumas – meilė Tėvynei.
Atnaujinta: 2024-05-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45