Apie mokyklą

Istorija

Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla įsteigta 2018 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1578 „Dėl Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos steigimo ir nuostatų tvirtinimo“. Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla – tai visiškai naujai besiformuojanti Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo įstaiga, įgyvendinanti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas lenkų bei rusų kalbomis. Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla užtikrina Vilniaus daugiakultūriškumo palaikymą, toleranciją bei kokybišką ugdymo paslaugos prieinamumą. Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos pastatas susideda iš dviejų dalių: tai renovuotas, 1948 m. statybos, su klasicizmo stiliaus elementais pastatas su visiškai nauju, moderniu, su šlaitiniais stogais bei stiklinėmis vitrinomis, priestatu. Mokyklos pastato architektūra dera prie mokyklos bendruomenės pasirinktų vertybių – pagarba ir tolerancija, profesionalumas bei smalsumas ir kūrybiškumas. Vilniaus Antakalnio pradinėje mokykloje gali ugdytis 240 mokiniai. Mokyklos pastate įrengtos 10 klasių, universali salė, moderni biblioteka, specialistų kabinetai, poilsio zonos, raštinė, valgykla, virtuvė. Teritorijoje įrengtos aktyvios poilsio bei edukacinės erdvės: šachmatų stalas su kėdėmis pritaikyti neįgaliesiems, kliūčių ruožas, lauko muzikos instrumentai, gumine danga išlieta kalva vaikų žaidimams su įrenginiais – čiuožykla, laipiojimo/kopimo virvė, laipiojimo kauburėliai, amfiteatras. Mokyklos pastatas bei teritorija pritaikyti žmonėms su negalia: įėjimai į pastatą, įrengtas liftas užtikrina patekimą į visus mokyklos aukštus, įrengti sanitariniai mazgai neįgaliesiems.

Mokykla yra strategiškai patogioje vietoje, Antakalnio mikrorajone. Netoliese yra Sapiegų rūmai bei parkas, baroko stiliaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Pavilnio regioninis parkas, Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sodas, kuriuose yra puiki vieta mokinių aktyviems pasivaikščiojimas, gamtos reiškinių stebėjimams, eksperimentams, kultūriniam ugdymui už įstaigos ribų.

Ugdymo veiklą mokykloje buvo pradėta 2020 m. rugsėjo 1 d.. 2020–2021 mokslo metais buvo sukomplektuotos dvi priešmokyklinės grupės lenkų ir rusų ugdomąja kalba ir viena pirma klasė rusų ugdomąja kalba. Tuo metu mokykloje buvo ugdomi 24 mokiniai bei dirbo 13 darbuotojų. 2021–2022 mokslo metais mokyklą pradėjo lankyti 86 mokiniai, 2022–2023 mokslo metus pradės 159 mokiniai.

Vilniaus Antakalnio pradinė mokyklos vizija yra smalsios ir laimingos asmenybės mokykla. Čia teikiama psichologo ir kitų specialistų pagalba, veikia visos dienos mokykla, vyksta neformalus vaikų švietimas, organizuojamas maitinimas, užtikrintas nuotolinis ugdymas, organizuojamos stovyklos vasaros bei mokinių atostogų metu. Ugdyme taikomos inovacijos: Nuolatinio tobulinimo metodologija, STEAM ugdymo metodai. Vykdomos programos: „Loginis mąstymas“ – kritiniam, kūrybiniam bei loginiam mąstymui ugdyti; „Vedliai“ – informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių atvedimui į pradines klases; „Zipio draugai“ bei „Obuolys“ – prevencinės programos, padedančios vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Veikia „Jaunojo skaitytojo klubas“ – kurio tikslas yra ugdyti sąmoningo skaitymo bei klausymo gebėjimą, skiepyti meilę knygai.

Siekiant užtikrinti įdomų bei prasmingą mokymosi procesą yra aktyviai dalyvauja miesto bei respublikiniuose konkursuose, plėtojama projektinė veikla, organizuojami renginiai, puoselėjamos pilietinės bei krašto tradicijos. Daug dėmesio skiriama kultūriniam ugdymui. Mokyklos tradiciniai renginiais tai Rugsėjo 1-oji, klasių metinių projektų mokslo metų pradžioje bei pabaigoje pristatymas, „Pirmokų krikštynos“, renginys skirtas Mokytojų Dienos progai paminėti, Kalėdinė Šventė, „Kaziuko mugė“, Šeimyninis šachmatų turnyras bei renginių savaitė skirta Vaikų Gynimo Dienos progai paminėti, mokslo metų užbaigimo šventė.

Siekiant būti atvira pokyčiams bei bendradarbiaujančia ugdymo įstaiga kuriamas tankus draugų bei socialinių partnerių tinklas Lietuvoje bei už jos ribų. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su kaimynystėje esančiomis ugdymo įstaigomis Vilniaus Volungės darželiu-mokykla, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Kaštonas“, Vilniaus tarptautiniu prancūzu licėjumi. Taip pat su Vilniaus Pedagogine Psichologine Tarnyba, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Saulėtekis“, Vilniaus darželiu- mokykla „Vilija“, Vilniaus Vladislovo Sirokomlės gimnazija, Vilniaus Mykolo Romerio universitetu, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz szkolna“, Vilniaus lenkų teatru „Studio“, Sporto ir meno klubu „Juodabalta“, Lenkijos ugdymo įstaigomis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45