Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis — švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis — pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 
 • švietimui būdingą paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45